Ataskaitinis ,rinkiminis visuotinis narių susirinkimas

Vilkaviškio rajono medžiotojų klubo ,, Šūkliai “ narių visuotinis susirinkimas įvyks 2023 m. balandžio 23d.10 val. Klubo sodyboje Andriškių k. Klausučių sen. Susirinkimo darbotvarkė. 1,Klubo pirmininko ataskaita už 2022 metus 2. Klubo finansininko ataskaita už 2022 metus 3. Klubo pirmininko rinkimai 4. Klubo tarybos narių rinkimai

Medžioklė

Šių metų sausio 7d. renkamės Žaliosios kaime prie pašto automobilių stovėjimo aikštelėje. Medžiosime miškuose, registracijos į medžioklę pradžia 09 val. Medžiotojai, nesumokėje nario mokestį, ar turintys įsiskolinimų klubui ,nebebus registruojami medžioklei .

Sveikinimas

Ramių Kūčių su pačiais artimiausiais žmonėmis. Linksmų šv. Kalėdų su būriu draugų ir kalnu dovanų. Ir pačių geriausių 2023 ųjų Naujųjų metų. Kad jie būtų dosnūs ramybe ,santarve ir žinoma sveikata. Su šventėmis

Kalėdinė kiškių medžioklė

Šių metų gruodžio 17 dieną šeštadienį, organizuojama kalėdinė kiškių medžioklė. Renkamės Kybartų sen. Bajorų kaime prie sandėlių. BŪTINA medžioklės metu dėvėti ryškiaspalvę orandžinės spalvos aprangą arba liemenę . Registracijos pradžia nuo 08;00 val. iki 08;30 val.