,,Å Å«klių“ klubo medžiotojų dėmesiui – dėl stirnų palaukiminių medžioklių

Norintys medžioti stirnas, turi kreiptis į savo kraÅ¡to klubo tarybos narius. VilkaviÅ¡kio, Klausučių kraÅ¡to medžiotojai – į  Gudaitį A. Tel. 8 689 32847,   Bildą R. Tel. 8 610 45548; Slabadų, Kataučiznos kraÅ¡to medžiotojai – į  Lenkaitį V. Tel. 8 614 81950,   MakÅ«ną A. Tel. 8 686 45548; Kybartų, Gudkaimio, Keturkaimio kraÅ¡to medžiotojai – į Bielskų … Skaityti toliau,,Å Å«klių“ klubo medžiotojų dėmesiui – dėl stirnų palaukiminių medžioklių