,,Šūklių“ klubo medžiotojų dėmesiui – dėl stirnų palaukiminių medžioklių

Norintys medžioti stirnas, turi kreiptis į savo krašto klubo tarybos narius. Vilkaviškio, Klausučių krašto medžiotojai – į  Gudaitį A. Tel. 8 689 32847,   Bildą R. Tel. 8 610 45548; Slabadų, Kataučiznos krašto medžiotojai – į  Lenkaitį V. Tel. 8 614 81950,   Makūną A. Tel. 8 686 45548; Kybartų, Gudkaimio, Keturkaimio krašto medžiotojai – į Bielskų … Skaityti toliau,,Šūklių“ klubo medžiotojų dėmesiui – dėl stirnų palaukiminių medžioklių