Ataskaitinis ,rinkiminis visuotinis narių susirinkimas

Vilkaviškio rajono medžiotojų klubo ,, Šūkliai “ narių visuotinis susirinkimas įvyks 2023 m. balandžio 23d.10 val.
Klubo sodyboje Andriškių k. Klausučių sen. Susirinkimo darbotvarkė.
1,Klubo pirmininko ataskaita už 2022 metus
2. Klubo finansininko ataskaita už 2022 metus
3. Klubo pirmininko rinkimai
4. Klubo tarybos narių rinkimai

Palikti komentarą