,,Šūklių“ klubo medžiotojų dėmesiui – dėl stirnų palaukiminių medžioklių

Norintys medžioti stirnas, turi kreiptis į savo krašto klubo tarybos narius.

Vilkaviškio, Klausučių krašto medžiotojai – į  Gudaitį A. Tel. 8 689 32847,   Bildą R. Tel. 8 610 45548;

Slabadų, Kataučiznos krašto medžiotojai – į  Lenkaitį V. Tel. 8 614 81950,   Makūną A. Tel. 8 686 45548;

Kybartų, Gudkaimio, Keturkaimio krašto medžiotojai – į Bielskų E. Tel. 8 611 50084,   Abtraitį M. Tel. 8 624 67483.

Palikti komentarą