Vilkaviškio medžiotojų draugijos organizuojamos šaudymo varžybos

VILKAVIŠKIO MEDŽIOTOJŲ DRAUGIJOS ŠAUDYMO VARŽYBŲ
N U O S T A T A I
2021-08-03
Marijampolė

I. VARŽYBŲ TIKSLAS
1. Populiarinti medžioklinio šaudymo sportą.
2. Kelti medžiotojų meistriškumą ir kultūrą.
3. Tobulinti šaudymo įgūdžius.

II. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI
4 Vilkaviškio medžiotojų ir žvejų draugija.

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS
5. Vieta – Vanagų g. 3, Marijampolė, VšĮ Sūduvos mokomasis šaudymo centras.
(senas adresas: Gėlyno g 27A)
6. Laikas – 2021 m. rugpjūčio 28 d. 8.00 val.

IV. DALYVIAI
7. Varžybose gali dalyvauti tik Vilkaviškio medžiotojų draugijos nariai arba kviestiniai svečiai.
Profesionalūs šauliai ir svečiai dalyvauja individualiai bendroje įskaitoje.
8. Iš kiekvieno klubo komandai sudaryti privalo dalyvauti ne mažiau kaip trys šauliai. Bendras
dalyvių skaičius neribojamas.
9. Tie patys asmenys gali dalyvauti visose rungtyse.
10. Vilkaviškio medžiotojų draugijos nariai ir svečiai rungtyse dalyvauja bendrai.

V. DALYVIŲ REGISTRACIJA
11. Dalyviams būtina išankstinė registracija elektroniniu paštu: egidijus.paliuliss@gmail.com.
Registruojantis būtina nurodyti dalyvio klubo pavadinimą, vardą, pavardę, ginklo, kuriuo bus šaudoma,
numerį.
12. Startinis mokestis – 20 Eur.

VI. RUNGTYS
13. 1 rungtis. Šaudoma į skrendančias lėkšteles pagal Compak sportingo taisykles viena serija – 25 taikiniai.
14. 2 rungtis. Šaudymas graižtviniu šautuvu 50 m atstumu, 5 šūviai į bėgantį šerną nemažesnio kaip 223
REM kalibro šautuvais.
15. 3 rungtis. Šaudoma į skirtingomis kryptimis skriejančias, nuskrendančias lėkšteles DTL rungtis.

VII. REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS
16. 1 rungtyje: už numuštą lėkštelė duodamas 1 taškas. Iš viso galima surinkti 25 taškus.
17. 2 rungtyje: maksimalus galimų surinkti taškų skaičius – 50.
18. 3 rungtyje: maksimalus galimų surinkti taškų skaičius – 25.
19. Komandos rezultatas bus skaičiuojamas iš trijų geriausių šaulių. Nepriklausomai, kiek komandoje bus
narių (jų skaičius neribojamas).

VIII. GINKLAI IR ŠAUDMENYS
20. Varžybų dalyvis privalo turėti ginklą, šaudmenis ir galiojančius ginklo leidimus.
21. 1 ir 3 rungtyse šaudoma iki 28 g nedidesnio kaip 2,5mm šratais.
22. Šaudymas 2 rungtyje galimas nemažesnio kaip 223 REM kalibro šoviniais.

IX. ĮRANGA IR APRANGA
23. Būtina turėti klausos apsaugos priemones, kepures ir akinius. Esant blogam orui – atitinkama apranga.

X. APDOVANOJIMAI
24. Moterys apdovanojamos – 1, 2, 3 vietos pagal individualiai surinktą bendrą taškų sumą.
25. Komandos – 1, 2, 3, vietos – bendrų taškų suma.
26. Vilkaviškio medžiotojų draugijos šauliai, išskyrus sportininkus, apdovanojami individualiai – 1, 2, 3
vietos atskirose rungtyse.
27. Bendroje įskaitoje visi varžybų dalyviai 1, 2, 3 vietos visų rungčių geriausi rezultatai.

XII. SAUGUMO REIKALAVIMAI
28. Graižtvinius šautuvus leidžiama išimti iš dėklų tik leidus teisėjams, (spyna turi būti atidaryta).
29. Lygiavamzdžiais šautuvais privaloma šaudyti be diržo ir laikyti šautuvus “perlenktus”.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30.Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus ir tvarką.
31. Telefonas pasiteiravimui: Valdas Kundrotas, mob. 8 686 37435, Dalė Venskūnienė mob. 8 615 44942.
32. Vieta žemėlapyje: 458325, 6050136 (LK S), 54.586098, 23.35525 (WGS), 54° 35′ 9.95″, 23° 21′ 18.9″ (WGS)

Palikti komentarą